EK10 : Flashing LED Kit : Spare Parts

£0.59£0.64 (incl. VAT)

SKU: EK10-S Category:

Description

This listing allows you to order spare parts for the EK10 Flashing LED Kit

Select from:

EK10-001 : 5mm White (1pcs)
EK10-002 : 5mm Blue (1pcs)
EK10-003 : 5mm Red (1pcs)
EK10-004 : 5mm Green (1pcs)
EK10-005 : 5mm Orange (1pcs)
EK10-006 : 5mm Yellow (1pcs)
EK10-007 : 3mm White (1pcs)
EK10-008 : 3mm Blue (1pcs)
EK10-009 : 3mm Red (1pcs)
EK10-010 : 3mm Green (1pcs)
EK10-011 : 3mm Orange (1pcs)
EK10-012 : 3mm Yellow (1pcs)
EK10-013 : 470 Ohm Resistors (10pcs)

Additional information

EK10 Part Number

EK10-001 : 5mm White, EK10-002 : 5mm Blue, EK10-003 : 5mm Red, EK10-004 : 5mm Green, EK10-005 : 5mm Orange, EK10-006 : 5mm Yellow, EK10-007 : 3mm White, EK10-008 : 3mm Blue, EK10-009 : 3mm Red, EK10-010 : 3mm Green, EK10-011 : 3mm Orange, EK10-012 : 3mm Yellow, EK10-013 : 470 Ohm Resistors